Vigdis Vatshaug og Britt Karen Spjeld

Facilitator resource manual

methods for involving children and youth in the development of their sports activities

«Facilitator Resource Manual» av Vigdis Vatshaug og Britt Karen Spjeld er en ressursbok for ledere som ønsker å involvere barn og ungdom i planlegging og gjennomføring av egne idrettsaktiviteter. Boka gir mange gode ideer til øvelser i kommunikasjon og samhandling.

Ruth Angeltveit, Per Jacob Evjen og Rolf Haugen

Coaching, utvikling og ledelse

Coaching er en aktuell arbeidsform for dagens ledere. Denne boka tar for seg de viktigste temaene innenfor coaching og setter begrepet i sammenheng med en coachende lederstil. På en enkel måte gir vi en innføring i hva coaching er og hvordan coaching kan brukes til utvikling i alle typer virksomheter. Det legges stor vekt på å få frem det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget coachingen bygger på.

fotballdommeren-omslag

Reidar Bjørnestad m.fl.

Fotballdommeren

Boka tar i tillegg til dommerens regelkunnskap, spilleforståelse og fysiske trening også i stor grad for seg det mentale aspektet ved dommergjerningen.

Åke Fiskerstrand og Marianne Myklebust

Trenerrollen

I våre dagers idrett har trenerne mange ulike roller. Innholdet i trenerrollen kan variere sterkt i forhold til hvilke utøvere man jobber med. I denne boka blir ulike forhold ved trenerens egenskaper og ulike trekk ved trenerrollene drøftet.

ferdighetsutvikling-for-keepere-omslag

Norges Fotballforbund

Ferdighetsutvikling for keepere

Her tas det utgangspunkt i keeperen både som en spesialist og som en lagspiller, og vi ser på keeperens defensive og offensive oppgaver. Bakerst i boka finner du en illustrert øvelsesbank.

Sigmund Loland

Idrett og etikk

– en innføring

Spørsmål om idrettens normer og verdier er spørsmål om idrettens etikk. Og det er slike spørsmål denne boka handler om.