Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan

Treningslære for idrettene

«Treningslære for idrettene» tar utgangspunkt i idrettenes egenart. Boka tar for seg kvaliteter av betydning for prestasjonsevnen: styrke/spenst, hurtighet, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet, og hvordan disse kvalitetene kommer til uttrykk i ulike idretter. I andre opplag 2013, er det lagt til en utvidet referanseliste.

Michail Tonkonogi og Helena Bellardini

Fysisk trening for barn og ungdom

For helse, allsidig utvikling og prestasjon

Formålet med boka «Fysisk trening for barn og ungdom» er på en pedagogisk, lett tilgjengelig og praksisorientert måte å beskrive hvordan trenbarheten av ulike fysiske egenskaper og barnas mottakelighet for ulike typer trening varierer med den biologiske alderen.

Joanne Elphinston

Motorisk trening

Øvelser for barn

«Motorisk trening – øvelser for barn» – bok og DVD

Andreas Alm og Johan Fallby

Se på spillet!

En bok om spilleforståelse i fotball

Spilleforståelse er helt avgjørende for å lykkes i fotball og andre store lagidretter. De beste spillerne i verden briljerer i tilsynelatende umulige situasjoner, ser alltid ut til å ha god tid og ligger et trekk foran motstanderne i spillet.

Norges idrettsforbund, Mari Bjone (red.) og Inger Marie Vingdal

Barneidrettstreneren

Barneidrettstreneren er pensum på Idrettsforbundets aktivitetslederkurs, og særforbund kan også bruke boka som del av pensum på trener 1-nivå. Barneidrettstreneren er boka for alle som er opptatt av og interessert i barneidrett.

Norges Fotballforbund: Øyvind Larsen (red.)

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Boka «Flest mulig – lengst mulig – best mulig. Den store barne- og ungdomsfotballboka» bygger bru mellom trener-/lederrollen og klubben som tilrettelegger for god fotballaktivitet.

ferdighetsutvikling-i-fotball-omslag

Aksel Bergo m.fl.

Ferdighetsutvikling i fotball

– handlingsvalg og handling

Dette er en omfattende bok som gir deg grunnlaget for å utvikle gode spillere og lag. Her går teori og praksis hånd i hånd. I denne boka lanseres en ny og flerdimensjonal fotballforståelse.

I hundre med Hedda-omslag

Hedda Berntsen

I hundre med Hedda

100 treningsøkter for barn og unge i skole og idrettslag

Forfatteren har kartlagt og innhentet ideer og ønsker fra barn og ungdom for å få oversikt over hvilke typer aktiviteter som er «i tiden», og som de unge har lyst til å bruke energi på.

Lars Tore Ronglan

Lagspill, læring og ledelse

– om lagspillenes didaktikk

Dette er en bok om lagspill, læring og ledelse. Den tar sikte på å være en skisse til en ballspillenes didaktikk (undervisningslære), og handler om lærings- og ledelsesutfordringer vi møter i ulike lagspillkontekster.

barneidrett-omslag

NIF

Barneidrett

– aktivitetslederkurs

En aktivitetsleder i barneidrett skal kunne legge til rette og lede aktiviteter for barn, der barnets behov og utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring.