Ut på skøyter

Per Wright

Ut på skøyter

Målet med boka er å gi råd om øvelsesutvalg, timeforslag og ideer til organisering og instruksjon ved grunnleggende skøyteopplæring.