Ellen Trætteberg

Ridning som rehabilitering

Ridning som rehabilitering beskriver hvordan ridning kan tilrettelegges og tilpasses mennesker med nedsatte funksjoner, først og fremst bevegelseshemmede ryttere.

Norges Rytterforbund

På vei mot grønt kort for ryttersporten

På vei mot grønt kort for ryttersporten er laget for deg som skal ta grønt kort. Boka har tre hoveddeler: Konkurransereglementet (KR I), Sikkerhet og Rideknappen grad V. Boka gir også et godt innblikk i Rytterforbundets virksomhet og oppbygning.