Marcus Nilsson og Eivind Tysdal

Innebandy

«Innebandy» gir en innføring i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av lek, variert aktivitet, trening og spill i innebandy. Boka egner seg både for skoleverket og for den organiserte idretten.