Kari Fasting og Trond Svela Sand

Kjønn i endring

– en tilstandsrapport om norsk idrett

Rapporten «Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett» er skrevet på oppdrag for NIFs kvinneutvalg, og gir en beskrivelse og dokumentasjon av forhold knyttet til kjønn i norsk idrett.

Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl

Idrettsdemokratiet

– makt og styring i idretten

Boka gir en innføring i idrettens demokratiske representative system og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsdemokratiets praksiser.

Andreas Hompland (red.)

Idrettens dilemmaer

– rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering»

Idretten er full av dilemma. Slik må det vera i ei så stor og mangslungen rørsle. Det samansette og fleirtydige er nettopp idrettens og idrettsrørslas karakter. Det er både ein styrke og ein veikskap.

Elisabeth Skoglund Johnsen

Klanen

– den kollektive kroppen

Gjennom ti måneder fulgte Elisabeth Skoglund Johnsen fotballsupportere i Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb. Hun viser i denne boka hvordan innlemmelsen i et supporterfellesskap i stor grad skjer gjennom kroppen.

Forskningsrådet

Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering

– prosjektkatalog 1998–2007

Prosjektkatalog fra Norges forskningsråds samfunnsvitenskapelige forskningsprogram «Idrett, samfunn og frivillig organisering» som startet i 1998 og ble avsluttet i 2007.

barn-bevegelse-oppvekst-omslag

Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen

Barn – bevegelse – oppvekst

Forskningsprosjektet Barn, bevegelse og oppvekst (BBO) var svært omfattende og enestående i Norge ved at det belyste mange sider av barns liv og barnefamiliers hverdag.

Sigmund Loland

Idrett og etikk

– en innføring

Spørsmål om idrettens normer og verdier er spørsmål om idrettens etikk. Og det er slike spørsmål denne boka handler om.

Matti Goksøyr og Finn Olstad

Fotball!

Norges Fotballforbund 100 år

Dette er praktboka om fotballens historie i Norge. Det er en historie om fotball som lek, spill og sport, samtidig som fotballspillet blir satt inn i en bredere politisk, sosial, kulturell og økonomisk sammenheng.

Inger-Lise Eriksrud Bergan

Aldri for gammel

… fysisk aktivitet blant personer i alderen 55–75 år

Denne boka har som tema fysisk aktivitet blant personer i alderen 55–75 år og er basert på en landsomfattende undersøkelse utført våren 2001. Temaet er viktig fordi vi i dag har mye kunnskap om betydningen av å være i aktivitet, uansett alder.