Dag Vidar Hanstad og Jon Helge Lesjø (red.)

Ungdoms-OL på Lillehammer

Barneskirenn eller olympisk innovasjon?

Viktige temaer i “Ungdoms-OL på Lillehammer” er organisasjonskultur, frivillighet, innovasjon, sosialt entreprenørskap og ungdommens rolle. Antologien danner avslutningen på et forskningsprosjekt som startet i 2010.

Sigmund Loland

Idrettsetikk

Idretten er i stadig endring. Kjente og ukjente verdidilemmaer krever bearbeiding. Hvilket verdigrunnlag bygger konkurranseidretten på? Er verdigrunnlaget godt nok? Hvordan kan vi begrunne dopingforbudet? Holder begrunnelsene mål? Hvilke verdier lærer barn og unge? Dette er noen av spørsmålene professor Sigmund Loland tar for seg i boka «Idrettsetikk».

Dag Vidar Hanstad

Arrangementsledelse

Initiativ, planlegging, gjennomføring og evaluering

Hvordan skape et best mulig idrettsarrangement? I denne boken vil du få svar på nettopp det. Målet er å øke innsikten hos alle som er involvert på arrangørsiden. Vi ser på hele arrangementssyklusen, fra initiativ og planlegging via gjennomføring og evaluering. I løpet av disse fasene er det mange aktører å håndtere, for eksempel deltakere, frivillige, sponsorer og media.

Helena Bellardini og Michail Tonkonogi

Senior power

styrketrening for eldre

«Senior power – styrketrening for eldre» inneholder omfattende treningsprogrammer med styrkeøvelser som er enkle å utføre både hjemme og på treningssenteret. Takket være nivåinndelingen er det øvelser som passer både for deg som ikke trener, og for deg som har en lengre treningsbakgrunn. Materialet kan også gi tips til treningsopplegg for deg som jobber med trening av eldre.

Halvor Kleppen

De kalde lekene

Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene

«De kalde lekene – Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene» forteller den lite kjente historien om hvordan Norge tok styringen over internasjonal skisport og ledet det internasjonale skiforbundet i den hatefulle striden med IOC fra 1935. Boka gir nytt innsyn i flere konfliktfulle forhold – også før og under andre verdenskrig.

Michail Tonkonogi og Helena Bellardini

Fysisk trening for barn og ungdom

For helse, allsidig utvikling og prestasjon

Formålet med boka «Fysisk trening for barn og ungdom» er på en pedagogisk, lett tilgjengelig og praksisorientert måte å beskrive hvordan trenbarheten av ulike fysiske egenskaper og barnas mottakelighet for ulike typer trening varierer med den biologiske alderen.

Kolbjørn Rafoss og Gunnar Breivik

Idrett og anlegg i endring

Idrett og anlegg i endring ser på den historiske utviklingen av idrettsanlegg i Norge, knyttet til anleggstyper, geografisk fordeling og brukergrupper. Forfatterne analyserer spesielt aktivitetsutviklingen i befolkningen i perioden 1985–2009 og ser om det er samsvar mellom aktivitetsutviklingen og anleggspolitikken.

Dag Vidar Hanstad (red.)

Ski-VM 2011

– planlegging og gjennomføring

Målsetningen med boken er at den skal gi refleksjoner og analyser knyttet til mesterskapet i Oslo. Bidragsytere er forskere innen humaniora og samfunnsfag fra en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Bernard Enjolras, Ragnhild Holmen Waldahl og Ørnulf Seippel

Norsk idrett

– organisering, fellesskap og politikk

Norsk idrett – organisering, fellesskap og politikk gir en grunnleggende beskrivelse av de mest sentrale kjennetegnene ved den frivillige idretten i Norge.

Dag Vidar Hanstad (red.) mfl.

Norsk idrett

– indre spenning og ytre press

Målet med boka er at den skal gi grunnlag for refleksjoner og analyser knyttet til idrettens rolle i det norske samfunnet. Bidragsytere er forskere innen humaniora og samfunnsfag fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.