Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Barneidrett

– Trener 1

I Trener 1-kurset i barneidrett skal kursdeltakerne tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å ivareta idrettsopplæringen for barn i alderen 5–12 år og som er i tråd med idrettens grunnverdier og «Bestemmelser om barneidrett ».

Unni Bogstrand Segberg

Barneidrett

Aktivitetslederkurs – Veiledning for kurslærere

Veiledningen er laget for å gi tips om og ideer til pedagogisk tilrettelegging, med forslag til oppgaver, diskusjonsgrunnlag, leker og aktiviteter, og med henvisninger til tilgjengelig undervisningsmateriell.