Ute

– aktiviteter i naturen

Naturen gir mulighet for aktivitet, utfordring, opplevelse og spenning! Denne boka er til god hjelp for deg som skal drive aktiviteter med barn ute i naturen.

INNHOLDSFORTEGNELSE HER.

Anne-Britt Nilsen har skrevet boka «UTE – Aktiviteter i naturen» som er beregnet på førskolelærere, lærere i grunnskolen, studenter i lærer- og førskolelærerutdanning, trenere i barneidrett, foreldre og besteforeldre. I tillegg kommer alle som er interessert i at barn skal sikres en god oppvekst gjennom å bli glad i å være ute i naturen.

Denne boka inneholder forslag til aktiviteter i naturen med barn fra ett til elleve år. Hensikten med boka er å få barn til å oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet ute i naturen. «UTE» har en teoretisk innledning om barns lek og utvikling. Deretter følger aktiviteter ute hele året med vekt på sansemotorisk stimulering og fysisk aktivitet. Aktivitetene krever lite bruk av hjelpemidler.

Illustratør: Ragnhild Gjerstad

Se bokanmeldelse på Aktiv livsstil

Fra innholdet:

Hvorfor bør barn være ute?
Hva har vi lov til i naturen?
Barns lek og utvikling
Hvordan få alle barn til å trives ute?
Vår, sommer, høst
Vinter
Vi spiser ute
Naturen som arena for lek og læring i skolen
Litteraturliste

 

Om forfatteren:

Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis innen området barn og fysisk aktivitet. Hun har undervist studenter i allmenn- og førskolelærerutdanning i kroppsøving/ fysisk fostring, og har arbeidet i mange år med barn ute i naturen i barnehage, grunnskole og frivillig idrett. Hun har alene eller som medforfatter, utgitt 11 bøker om barn og bevegelse.

Andre bøker om Barneidrett