Ungdoms-OL på Lillehammer

Barneskirenn eller olympisk innovasjon?

Viktige temaer i "Ungdoms-OL på Lillehammer" er organisasjonskultur, frivillighet, innovasjon, sosialt entreprenørskap og ungdommens rolle. Antologien danner avslutningen på et forskningsprosjekt som startet i 2010.

I «Ungdoms-OL på Lillehammer» belyses rollene til IOC, NIF, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, organisasjonskomiteen på Lillehammer, de frivillige og utøverne. Viktige temaer er organisasjonskultur, frivillighet, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Ungdommens rolle og involvering får også en sentral plass. Målet med utgivelsen er å øke kunnskapen om ungdoms-OL generelt, og arrangementet på Lillehammer i 2016 spesielt.

«Ungdoms-OL på Lillehammer» er relevant for forskere, studenter (særlig innen organisasjon og ledelse, idrettsfag og sport management), arrangører, frivillige og idrettsbyråkrater, men den vil også passe for den interesserte allmennhet.

De 15 bidragsyterne i «Ungdoms-OL på Lillehammer» tilhører forskjellige utdanningsinstitusjoner, og har sin faglige bakgrunn i samfunnsfag og idrettsfag. Underveis i prosjektet har de publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker.

Bokens redaktører: Dag Vidar Hanstad er professor i sport management ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kultur og samfunn, og professor II ved Høgskolen i Innlandet (Lillehammer). Jon Helge Lesjø er professor ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (Lillehammer).

 

Andre bøker om Forskning, Utdanning