Trening og treningsplanlegging i orientering

Trening er systematisk påvirkning av organismen over tid, med sikte på endring av de fysiske, tekniske, psykiske og sosiale forutsetningene som ligger til grunn for prestasjonsevnen.

Denne boka legger hovedvekten på trening og utvikling av treningsplaner for orienteringsløpere. Vil du bli best mulig i orientering, må du blant annet ha god utholdenhet. Derfor bør utholdenhetstrening stå sentralt.

De tre første delene i boka tar for seg viktige forhold ved prestasjoner og prestasjonsevne, forklarer sentrale treningsprinsipper og beskriver treningsmetoder, treningsøvelser og virkningen av trening ved forskjellig intensitet og varighet. Del fire i boka handler om treningsplanlegging.

Boka henvender seg til alle som er interessert i å utvikle sine kunnskaper om trening og treningsplanlegging i orientering, men også andre som er interessert i trening, vil ha glede av å lese boka.

 

Om forfatterne:

Asbjørn Gjerset er pensjonert førsteamanuensis i idrett og treningslære ved Norges idrettshøgskole (NIH). Han var ansatt der i over førti år med undervisning og forskning innenfor treningslære, idrettene orientering og alpin skiidrett, og trening for barn og unge. Han har skrevet en rekke fagbøker i treningslære, kroppsøving, orientering og skiidrett. Asbjørn Gjerset har vært landslagstrener i orientering på deltid.

Egil Johansen er ansatt som universitetslektor ved Norges idrettshøgskole (NIH). Han har sin utdannelse fra Kristiansand lærerskole og NIH med hovedfag i idrett. Egil Johansen har tidligere jobbet som landslagssjef og -trener i orientering. Som idrettsutøver tok han tre gull og to sølv i verdensmesterskap i 1976 (Skottland), 1978 (Norge) og 1979 (Finland).

Andre bøker om Orientering