Ski-VM 2011

– planlegging og gjennomføring

Målsetningen med boken er at den skal gi refleksjoner og analyser knyttet til mesterskapet i Oslo. Bidragsytere er forskere innen humaniora og samfunnsfag fra en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Felles for forskerne er at de har gjort studier på Ski-VM eller tematikk som berører mesterskapet. Forfatterne har ulike ståsteder. Oppfatninger og analyser står for den enkelte forfatters regning.

Boken er rettet mot andre forskere, studenter, idrettsledere, publikum, frivillige og medierepresentanter som er opptatt av det som foregår i og rundt arrangement – i og utenfor idretten. Forhåpentlig er det tips å hente for de tusenvis av arrangement som foregår rundt i landet hvert år.

Initiativ til artikkelsamlingen er tatt av et forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter som har sitt kjernemiljø knyttet til fagområdet sport management på Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole.

Dag Vidar Hanstad, som er leder av seksjonen og forskningsprosjektet, er redaktør for boken.

 

Innholdsfortegnelse:

Dag Vidar Hanstad:
Mesterskap med de store kontrastene. Hva er arven etter Ski-VM i Oslo?

del 1: prosjektplanlegging og ledelse
SVEIN S. ANDERSEN: Prøve-VM 2010, en læringsarena for Oslo-VM 2011
JØRGEN AASS: Publikumsflyt og arenasikkerhet
DAG VIDAR HANSTAD: Ledelse av frivillige
PER ØYSTEIN HANSEN: VM-forberedelse til verdens beste langrennslandslag Kontinuerlig utvikling gjennom pålitelig erfaringsbasert læring

del 2: frivilligheten
TROND SVELA SAND: Hvem var de frivillige under Ski-VM?
EIVIND SKILLE: En sammenlikning mellom frivillige under Ski-VM og andre frivillige
BERIT SKIRSTAD: Kjønn utgjør en forskjell
ÅNUND BROTTVEIT, ANDREAS HOMPLAND OG OLAF AAGEDAL: Skisport, nasjonalidrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltakelse i Ski-VM 2011

del 3: Opplevelsen
OLAF AAGEDAL, ANDREAS HOMPLAND OG ÅNUND BROTTVEIT: Folkefestens arkitektur
TRYGVE B. BROCH: Ørneskrik og Kollenbrøl. NRK konstruerer en audiovisuell fortelling om Oslo, Norge og nordisk skikultur

del 4: marked og sponsing
SIV SKARD: Aktivering av sponsorater
ARNE MORTEN ULVNES og HARRY ARNE SOLBERG: Skaper store idrettsarrangementer turisme? En studie av holdninger og eksplisitt minne
GEIR GRIPSRUD: Fra Ski-VM til Vinter-OL i Oslo?

Dag Vidar Hanstad:
Det attraktive vertskapet. Skal norsk idrett være med i kampen om store idrettsbegivenheter?

Forfatterpresentasjoner

Andre bøker om Forskning