Ridning som rehabilitering

Ridning som rehabilitering beskriver hvordan ridning kan tilrettelegges og tilpasses mennesker med nedsatte funksjoner, først og fremst bevegelseshemmede ryttere.

Alle rideopplegg bør ta utgangspunkt i hvilke muligheter hver enkelt rytter har. Et viktig mål med boka er derfor å gi instruktører retningslinjer for ridetrening med utgangspunkt i beskrivelser av en rekke sykdomsgrupper og hvilke utfordringer disse gir rytteren.

Boka henvender seg til helse- og hestepersonell, i første rekke ridefysioterapeuter og ridelærere. Forhåpentlig kan også andre som interesserer seg for ridningens mange muligheter ha glede av boka.

Norge har vært et foregangsland når det gjelder ridning både som terapi og idrett. Ridning som rehabilitering bygger på erfaringer og kunnskap som er utviklet ved Beitostølen Helsesportsenter og andre miljøer med interesse for ridning som rehabilitering, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Om forfatteren:

Ellen Trætteberg (f.1945) er utdannet fysioterapeut fra Mensendieckhøgskolen (1968) og har arbeidet som ridelærer og fysioterapeut ved Beitostølen Helsesportsenter siden 1973. Like lenge har hun vært kursleder for Ridelærernes innføring i ridning for funksjonshemmede, og for Trinn II av fysioterapeutenes etterutdanning i terapiridning. Hun regnes for å være en av de fremste på feltet ridning som rehabilitering i Norge.

Andre bøker om Ridning