Minivolleyball (perm og DVD)

Minivolleyball er spill med nivåsteg tilpasset barns ferdigheter. Permen består av tekst om innlæring av teknikker, øvelser og regler. I tillegg har permen en DVD som sammen med permen gir et godt grunnlag for volleyballtrening for barn og unge.

I tillegg anbefales boka «Ballsidighet» som kan kjøpes separat og settes inn i permen.

Forfatteren Kåre J. Mol er utviklingssjef og landslagstrener i Norges Volleyballforbund.

Les hva Volleyballforbundet skriver om minivolleyballprosjektet:

«Norges Volleyballforbund (NVBF) er glade for å kunne presentere spillene minivolleyball og minisandvolleyball. Spillene er enkle og tilpasset barns motoriske ferdigheter og kan spilles inne i salen eller ute på sandvolleyballbanen. Minivolleyball og minisandvolleyball er tiltenkt barn fra 1. til 6. klasse og følger nivåsteg for hvert klassetrinn.

Minivolleyball og minisandvolleyball er nye og morsomme spill som oppfyller kravene om mye bevegelse og motoriske utfordringer. Samtidig er de lagspill med mye interaksjon mellom spillerne. Det spilles minivolleyball i store deler av verden, og NVBF har nå tilpasset spillet norske forhold.

Minivolleyball har vært en stor suksess i andre skandinaviske land. Barneskolelærere i Danmark sier blant annet: ‘Minivolleyball er en ballspillaktivitet som lykkes fra første gang den settes i gang. Der er masser av bevegelse, og alle elevene får utfordringer uansett motorisk ferdighet.’»

Andre bøker om Volleyball