Kjappfot

– og 239 andre leker og stafetter

Denne rikt illustrerte boka kan benyttes som øvelsesbank i håndballtrening, kroppsøvingstimer, på idrettsskoler og i annen barneidrett.

Boka presenterer leker og stafetter med påvirkning av bevegelse og koordinasjon, og aktiviteter som trener styrke og hurtighet. Med 240 øvelser har man en rik øvelsesbank som kan brukes til å gi barn og ungdom i norsk idrett et allsidig treningsgrunnlag. Håndballforbundet har i samarbeid med Igor Shestakov skrevet denne boka, som tidligere har vært utgitt på russisk. Boka innledes med en artikkel om lekens betydning for barns oppvekst og utvikling.

Del 1: Bevegelse og koordinasjon
Stafetter uten ball
Stafetter med ball
Koordinasjon
Leker uten ball
Leker med ball

Del2: Styrke og hurtighet
Hurtighet
Styrke i underkroppen
Styrke i overkroppen

Andre bøker om Håndball