Innføring i klatring

«Innføring i klatring» dreier seg hovedsakelig om inneklatring og klippeklatring. Dette er både begynnelsen og fortsettelsen for de fleste klatrere, og det er her den grunnleggende sikringsteknikken læres.

Bokas hensikt er å gi en fyllestgjørende innføring i teknikker, metoder og sikkerhetsrutiner til begynnere i faget, og et fundament av kunnskap til instruktører på vanlige klatrekurs.

Første del av boka dekker det grunnleggende i klatresporten, mens andre del omfatter mer dyptpløyende teori, bakgrunnskunnskap og en veiledning til videre avansement i klatreveggen.

Boka er skrevet av Stein Tronstad, og er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Klatreforbund og DNT-Fjellsport.

 

Les hva anmelderne skriver:

Adrenaline.no

Idrottsforum.org

Andre bøker om Klatring