Idrettsetikk

Idretten er i stadig endring. Kjente og ukjente verdidilemmaer krever bearbeiding. Hvilket verdigrunnlag bygger konkurranseidretten på? Er verdigrunnlaget godt nok? Hvordan kan vi begrunne dopingforbudet? Holder begrunnelsene mål? Hvilke verdier lærer barn og unge? Dette er noen av spørsmålene professor Sigmund Loland tar for seg i boka «Idrettsetikk».

INNHOLDSFORTEGNELSE HER.

Denne nye utgaven av Idrettsetikk (tidl. Idrett og etikk, 2002) har oppdatert forskningslitteratur, nye eksempler og aktuelle problemstillinger. Boka er gjennomillustrert med gjenkjennelige idrettslige situasjoner.

Idrettsetikk er skrevet for trenere og ledere på alle nivåer, studenter i idrettsfag, utøvere – og ellers alle med interesse for idrett og idrettens verdier. Forfatteren er opptatt av at trenere, ledere og utøvere er bevisst sin rolle i utforming av idretten og foretar valg på bakgrunn av etisk refleksjon.

Se utdrag fra boka her.

Om forfatteren:

Sigmund Loland (f. 1957) er professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved NIH og tidligere rektor i to perioder. Fagområdene hans er idrett og etikk, idrettsfilosofi og vitenskapsteori. Blant et stort antall bokutgivelser og publikasjoner finner vi Idrett og samfunn (Gyldendal 2013), Fair Play in Sport (Routledge 2002) og Toppidrettens myte (1996).

Best!

En fotballhistorie som aldri tar slutt