Idrett og etikk

– en innføring

Spørsmål om idrettens normer og verdier er spørsmål om idrettens etikk. Og det er slike spørsmål denne boka handler om.

Hvilke normer og verdier lærer barn og unge i idretten? Og hvilke normer og verdier bør de lære? Hvilket verdigrunnlag bygger konkurranseidretten på? Er verdigrunnlaget godt nok? Hvordan kan vi begrunne dopingforbudet i idretten? Holder begrunnelsene mål?

Dette er noen av spørsmålene Sigmund Loland tar for seg i boka.

Andre bøker om Forskning, Utdanning