I hundre med Hedda

100 treningsøkter for barn og unge i skole og idrettslag

Forfatteren har kartlagt og innhentet ideer og ønsker fra barn og ungdom for å få oversikt over hvilke typer aktiviteter som er «i tiden», og som de unge har lyst til å bruke energi på.

Dette er i tråd med et av kravene i Kunnskapsløftet som sier at det skal legges vekt på aktiviteter elevene driver med. Her finner du over 100 ferdig planlagte økter for trening av barn i skole og idrettslag. Boka har blitt til med hjelp fra idrettsutøvere, trenere, kroppsøvingslærere og studenter ved Norges idrettshøgskole.

Boka er først og fremst en idébank for trening av barn og unge fra ca. ti år og oppover, i skole og idrettslag. Noen av øvelsene krever visse grunnleggende fysiske ferdigheter hos utøveren. Dette er det opp til en kvalifisert kroppsøvingslærer eller trener å vurdere.

 

Om forfatteren:

Hedda Berntsen er utdannet Bachelor of Art fra Middlesbury College, og er for tiden masterstudent i pedagogikk ved UiO. Hun har allsidig idrettserfaring i alpine grener og undervisningserfaring fra skoleverket. Camilla Jødal er grafisk designer og har illustrert boka.

Andre bøker om Utdanning