Golftrening 10

fysisk trening

Med god fysisk trening kan du spille og svinge med bedre teknikk, bedre presisjon og få lengre slaglengder. En sterkere kropp gir deg stabilitet, du unngår overbelastningsskader og du restituerer raskere.

Forfattere er John Hellström og Björn Engström.

Andre bøker om Golf