Fysisk trening i toppfotball

Boka ser nærmere på fysisk trening i norsk toppfotball. Hvor mye trening er nødvendig og hva bør prioriteres?

Den økte vektleggingen av trening av fysiske ressurser de siste årene har ført til større treningsdoser, men det har også skapt en del forvirring. Det synes som om trenere har svært ulike syn på hva som må til av fysisk trening. Når en klubb skifter trener, fører det ofte til store endringer i opplegget, og det kan skape forvirring både hos spillerne og støtteapparatet. Når det gjelder den fysiske treningen, er det imidlertid ikke nødvendig å endre så mye.

Trening av utholdenhet og muskelstyrke er svært enkelt sammenlignet med trening av fotballferdigheter. Å utvikle en basisforståelse av hvordan denne treningen skal drives, er både mulig og ønskelig. Med denne boka ønsker vi å bidra til en felles plattform for utvikling og vedlikehold av de fysiske ressursene til fotballspillere i norsk toppfotball.

Boka er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Olympiatoppen. Medlemmer fra de tre samarbeidspartnerne og representanter for trenerne i norsk toppfotball har fungert som styringsgruppe. Arbeidet med boka har vært ledet av Jostein Hallén.

Andre bøker om Fotball