Fotballferdigheten

Fotballferdigheten er kjernen i forståelsen av fotballspillet og er det sentrale i fotballopplæringen. Denne boka omhandler to av de fire dimensjonene i fotballferdighetsbegrepet: den individuelle og den relasjonelle.

Fotballferdighet har stått sentralt i NFFs trenerutdanning i vel 30 år, men begrepet har i praktiske sammenhenger ikke fått nok oppmerksomhet. Boka er skrevet av Sverre Dreier, Andreas Morisbak og Terje Skarsfjord, tre sentrale fotballpersonligheter som har preget norsk fotball i en årrekke.

 

Boka er delt inn i fire:

Fotballferdighet – sentrale definisjoner

Læring av fotballferdighet

Sentrale delferdigheter i fotballferdigheten

Samhandling i relasjon mellom to eller flere spillere

 

Om forfatterne:

Sverre Dreier (f. 1931): Utdannet tekstforfatter og fotballtrener (Trener III / A-nivå). Har spilt på høyeste nasjonale nivå. Lang erfaring innen trenerutdanning og som instruktør på kurs i NFF-regi.

Andreas Morisbak (f. 1940): Utdannet lektor og fotballtrener (Trener IV / PRO-nivå). Har spilt på høyeste nasjonale nivå og internasjonalt i Europacupkamper, har landskamper, serie- og cupmesterskap. Ansvarlig for trenerutviklingen i NFF i 32 år (1975–2007).

Terje Skarsfjord (f. 1942): Utdannet adjunkt og fotballtrener (Trener IV / PRO-nivå). Har spilt på høyeste nasjonale nivå. Mangeårig virksomhet som landslagstrener for aldersbestemte landslag, trenerutdanning og som instruktør på kurs i NFF-regi.

Andre bøker om Fotball