Fotballdommeren

Boka tar i tillegg til dommerens regelkunnskap, spilleforståelse og fysiske trening også i stor grad for seg det mentale aspektet ved dommergjerningen.

Boka kan brukes av både fotballdommere og andre som vil ha en bedre forståelse av fotballdommerens hverdag.

«Med denne boka ønsker Norges Fotballforbund å gi et bidrag til økt forståelse for de utfordringene dommere og assistentdommere står overfor. Vi vil også vise at det gjennom målbevisste prosesser og kunnskapsøkning er mulig for våre dommere å utvikle et høyt prestasjonsnivå, til gagn for norsk fotball.»
Reidar Bjørnestad, fagansvarlig for dommerutvikling i NFF

Boka har åtte kapitler:
1 Innledning – om fotball og fotballdømming
2 Om psykologi
3 Kommunikasjon
4 Konflikter og konflikthåndtering
5 Stress og mestring av stress
6 Teamarbeid
7 Krav til dommeren
8 Mental trening

Forfattere er Reidar Bjørnestad, Thor Aage Egeland og Tom Henning Øvrebø.

Andre bøker om Fotball, Utdanning