Forskning om idrett, samfunn og frivillig organisering

– prosjektkatalog 1998–2007

Prosjektkatalog fra Norges forskningsråds samfunnsvitenskapelige forskningsprogram «Idrett, samfunn og frivillig organisering» som startet i 1998 og ble avsluttet i 2007.

Programmet har vært finansiert av Kultur- og kirkedepartementet via overskuddet fra Norsk Tipping AS. De årlige bevilgningene har ligget i området 8–9 mill kroner. Det overordnete målet for programmet har vært å bygge opp kompetanse og frambringe ny kunnskap om viktige trekk i samfunnsutviklingen som belyser forholdet mellom idrett, samfunn og frivillig organisering.

 

Norges forskningsråd står bak disse to titlene på Akilles forlag:

Idrettens dilemmaer – rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering»

Prosjektkatalog 1998–2007: Idrett, samfunn og frivillig organisering

Andre bøker om Forskning