Ferdighetsutvikling i fotball

– handlingsvalg og handling

Dette er en omfattende bok som gir deg grunnlaget for å utvikle gode spillere og lag. Her går teori og praksis hånd i hånd. I denne boka lanseres en ny og flerdimensjonal fotballforståelse.

For å utvikle god fotballferdighet, må spillere og trenere ta utgangspunkt i de fire ferdighetsdimensjonene: den individuelle, den relasjonelle og den strukturelle dimensjonen, samt kampdimensjonen. Forfatterne har samlet disse fire dimensjonene i en helhetlig fotballforståelse, og viser hvordan en slik tilnærming får konsekvenser ute på treningsfeltet.

Boka har en øvelsesbank på 75 øvelser som er laget ut fra retningslinjene for god ferdighetsutvikling. Noen øvelser passer godt for barn og unge, mens andre øvelser er ypperlige aktiviteter på høyeste nivå.

Boka er utgitt i samarbeid med Norges Fotballforbund. Forfattere er Aksel Bergo, Pål Arne Johansen, Øyvind Larsen og Andreas Morisbak.

Andre bøker om Fotball, Utdanning