DVD: Grunnleggende innføring

i sittende alpint, ispigging, langrennspigging og rullestolpigging

Denne DVD-en med veilederhefte gir en grunnleggende innføring i sittende alpint, ispigging, langrennspigging og rullestolpigging.

DVD-en gir grunnleggende instruksjon slik at terskelen for å starte med aktivitetene blir lavere.

Målgrupper for innføringsfilmene:

  • utøvere som ønsker å starte med aktiviteten
  • foreldre som ønsker et innblikk i aktiviteten
  • ledsagere til funksjonshemmede
  • terapeuter som skal følge opp aktivitetshjelpemidler og aktiviteten
  • frivillige idrettsorganisasjoner som skal inkludere aktiviteten i sine lag

Veileder og DVD er utarbeidet i «Prosjekt aktivitetshjelpemidler» – et samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter, NAV Hjelpemiddelsentral Oppland og NAV -hjelpemidler og tilrettelegging. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Sophies Minde.

En fullversjon av veilederen finner du her.

Andre bøker om DVD