Det beste ligger foran oss

– NFI 1997–2007

Boka tar for seg historia til Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), fra stiftelsen i 1997 og fram til nedleggelsen i 2007.

Å lage en bok om sin samtidige historie er en utfordrende oppgave, særlig når oppgaven er en organisasjons utvikling. Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble stiftet i 1997 og hadde som mål å bidra til at alle særforbund skulle ta et ansvar for alle grupper funksjonshemmede. I 2007 ble NFI lagt ned. Hva skjedde i denne tiårsperioden? Ble målene nådd?

Vi har latt mange personer komme til orde gjennom artikler eller intervjuer, samtidig som redaktøren har holdt i den røde tråden.

Vi ønsker å gi leseren innsikt i, og forståelse for, viktigheten av inkluderingsarbeidet som pågår i norsk idrett, og dermed motivere til å føre inkluderingsprosessen videre.

Målgruppene for boka er alle som jobber i norsk idrett, spesielt de som arbeider med dette området. Dessuten vil alle (klubber, ledere, trenere, aktive, foresatte) som på grasrotnivå har vært involvert i prosessen, ha nytte av boka. Idrettens støtteapparat, helsepersonell, politikere, sponsorer, og relevante organisasjoner vil her få en god oversikt over NFIs tiårige historie.

I boka finner du blant annet bidrag fra Prinsesse Märtha Louise, Tove Paule, Odd Roar Thorsen, Hilde Oftedal, Hedi Anne Birkeland og Arne Fagerlie. Redaktør er Astrid Skår.

Andre bøker om