Bratte gleder

– klatring med barn og ungdom

«Bratte gleder» handler om klatreglede, gode læreprosesser og sikkerhet i klatring med barn og ungdom. Det er detaljer, sammenhenger og helhet – fra barns naturlige klatrebevegelser og møte med natur, til finslepne klatreferdigheter.

Knyttet til grunnleggende innføring i buldring inne, buldring ute og tausikret klatring, formidler boka faglig konkret innhold, tips til trygt og godt lederskap, og pedagogiske perspektiver på klatring med barn og ungdom.

 

Om forfatteren:

Geir Grimeland er erfaren klatrer og høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, der han arbeider med fagfeltene kroppsøving, friluftsliv og idrett. Han har lang fartstid i klatremiljøet knyttet til kursledelse, utvikling av klatrekurs og styrearbeid for Kolsås Klatreklubb, Norsk Tindeklub og Norges Klatreforbund. Grimeland har tidligere utgitt en håndbok i kameratredningsmetoder for klatrere og en historiebok om klatring i Norge gjennom 100 år.

Andre bøker om Klatring