Bli en bedre fotballspiller

Boka er ment som hjelp til unge utøvere som vil bli bedre fotballspillere. Den beskriver og gir råd til hvordan spesifikke situasjoner eller spillsekvenser kan løses.

Tipsene og rådene er for enkeltutøveren, og tar for seg en rekke delferdigheter med hovedvekt på handlingsvalgene. «Denne boka er et resultat av et langt fotballiv. Innholdet er hentet fra trenere jeg har hatt, med- og motspillerne jeg har møtt, diskusjoner jeg har vært med på, og ikke minst er det ting jeg har tilegnet meg som spiller og gjennom refleksjon over fotballens mange detaljer.» Bård Borgersen

De fleste delferdighetene som er beskrevet er visualisert med bilder eller figurer. Boka er skrevet for spillere og trenere på alle nivåer.

2018: Boken er utsolgt.

Medieomtale

TV2 Nettavisen
Adressa
IK Start

Andre bøker om Fotball