Barneidrett

– Trener 1

I Trener 1-kurset i barneidrett skal kursdeltakerne tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å ivareta idrettsopplæringen for barn i alderen 5–12 år og som er i tråd med idrettens grunnverdier og «Bestemmelser om barneidrett ».

Samlet timeantall for Trener 1-kurset i barneidrett er 56 timer. Kurset består av 7 obligatoriske moduler på til sammen 42 timer. I tillegg kommer valgfrie emner på 24 timer. Eksamen består av skriftlige oppgaver og praktisk/metodiske prøver. 

De fire første modulene i kurset finnes i «Barneidrett – Aktivitetslederkurs»

Denne boka inneholder følgende moduler:

Modul 5: Barns fysiske – motoriske utvikling

Modul 6: Barns sosiale, kognitive, emosjonelle og moralske utvikling

Modul 7: Tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn med funksjonshemninger

Andre bøker om Barneidrett