Barneidrett

Aktivitetslederkurs – Veiledning for kurslærere

Veiledningen er laget for å gi tips om og ideer til pedagogisk tilrettelegging, med forslag til oppgaver, diskusjonsgrunnlag, leker og aktiviteter, og med henvisninger til tilgjengelig undervisningsmateriell.

Aktivitetslederkurset i barneidrett består av fire moduler:

Modul 1: Mål og verdier i barneidretten

Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning

Modul 3: Trenerrollen i barneidretten – og miljøtilrettelegging

Modul 4: Tilvenning og opplæring til idrett – og planlegging

Andre bøker om Barneidrett