Barneidrett

– aktivitetslederkurs

En aktivitetsleder i barneidrett skal kunne legge til rette og lede aktiviteter for barn, der barnets behov og utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring.

Aktivitetslederkurset i barneidrett består av fire moduler:
Modul 1: Mål og verdier i barneidretten
Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning
Modul 3: Trenerrollen i barneidretten – og miljøtilrettelegging
Modul 4: Tilvenning og opplæring til idrett – og planlegging

Andre bøker om Barneidrett, Utdanning