Barn – bevegelse – oppvekst

Forskningsprosjektet Barn, bevegelse og oppvekst (BBO) var svært omfattende og enestående i Norge ved at det belyste mange sider av barns liv og barnefamiliers hverdag.

Forfatterne Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen fulgte i tidsrommet 2000–2004 rundt 100 barn og deres familier. I boka har forfatterne satt resultatene fra prosjektet i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Boka er således blitt en kilde til kunnskap utover det konkrete prosjektet den er basert på.

Prosjektet Barn, bevegelse og oppvekst hadde to hovedmål:
1. Å utvikle og utprøve en modell for fysisk aktivitet i småskolen (1.–4. klasse) og undersøke om intervensjonen i skolen ville gi noen målbare effekter på barnas fysiske, sosiale og kognitive utvikling
2. Å studere effekten av fysisk aktivitet blant et utvalg barn fra de begynte i første klasse til de fullførte fjerde klasse (6–9 år) gjennom et bredt spekter av måleinstrumenter og -metoder

En lang rekke tester ga kunnskap om barnas fysiske tilstand og deres sosiale og kognitive kompetanse. Barnas familier besvarte årlig spørreskjemaer og ble intervjuet om forhold som dreide seg om familiens livsstil.
Boka egner seg godt som pensumlitteratur på høgskoler og universiteter. Alle som jobber med og for barn og unge vil ha nytte og glede av boka.

 

Om forfatterne

Per Egil Mjaavatn er ansatt ved Pedagogisk institutt ved NTNU. Han har ledet forskningsarbeidet knyttet til BBO-prosjektet. Mjaavatn var i 15 år leder for Norsk senter for barneforskning der han arbeidet med mange ulike problemstillinger vedrørende barns oppvekst.
Kari Aasen Gundersen er ansatt ved Høgskolen i Agder på Fakultet for helse og idrettsfag. Hun har vært leder for BBO-prosjektet. Gundersen har i mange år arbeidet med barneidrett for Norges idrettsforbund, spesielt knyttet til utdanning.

Andre bøker om Forskning