Aldri for gammel

… fysisk aktivitet blant personer i alderen 55–75 år

Denne boka har som tema fysisk aktivitet blant personer i alderen 55–75 år og er basert på en landsomfattende undersøkelse utført våren 2001. Temaet er viktig fordi vi i dag har mye kunnskap om betydningen av å være i aktivitet, uansett alder.

Her kan du blant annet lese om

  • tidligere forskning på området fysisk aktivitet i den voksne og eldre delen av befolkningen
  • hvilke aktiviteter de er aktive i
  • hvilke faktorer som har betydning for om en er fysisk aktiv eller passiv
  • hva som motiverer til fysisk aktivitet

Hensikten med undersøkelsen Inger-Lise Eriksrud Bergan her presenterer, er å konkretisere noen tiltak med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen slik at både sentrale myndigheter, lokale lag og foreninger og hver enkelt av oss kan finne inspirasjon til å sette fokus på mosjon og fysisk aktivitet for den voksne og eldre del av befolkningen.

Andre bøker om Forskning