Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Boka «Flest mulig – lengst mulig – best mulig. Den store barne- og ungdomsfotballboka» bygger bru mellom trener-/lederrollen og klubben som tilrettelegger for god fotballaktivitet.

INNHOLDSFORTEGNELSE HER.

Sammen skal vi videreutvikle den norske breddemodellen. Denne fotballmodellen byr på mange utfordringer. Den krever ikke minst at klubbene har et styre, ledere og trenere som gir et like godt og tilpasset fotballtilbud til alle spillere, uansett om de er 7, 9, 11 eller 15 år. Dette stiller krav til klubbutvikling, frivillighet og trenerutdanning. Og det krever kunnskaper om formidling på barnas og ungdommenes premisser. Denne boka, sammen med Trener C-lisens-kurset, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten i barne- og ungdomsfotballen.

Budskapet i boka kan oppsummeres i fem punkter:

  1. For å være trener og leder i barne- og ungdomsfotballen må du være et dugelig menneske.
  2. Når du er trener og leder i barne- og ungdomsfotballen, har du rettigheter og plikter overfor din egen klubb.
  3. Når du er trener og leder i barne- og ungdomsfotballen, skal du kunne sette i gang og lede god fotballaktivitet for hele spillergruppa di.
  4. Når du er trener og leder i barne- og ungdomsfotballen, skal du gjennom en spillsentrert og spørrende tilnærming legge til rette for læring og trivsel.
  5. Klubben er nøkkelen for å legge til rette for mer, bedre, inkluderende og tilpasset aktivitet for barn og ungdom.

Budskapet presenteres og problematiseres fra ulike vinkler gjennom bokas tre hoveddeler: «Livet rundt laget mitt», «Livet i laget mitt» og «På banen med laget mitt».

Boka i samarbeid med Norges Fotballforbund. Øyvind Larsen er redaktør.

Andre bøker om Fotball, Utdanning