Joanne Elphinston

Motorisk trening

Øvelser for barn

«Motorisk trening – øvelser for barn» – bok og DVD

Gull Verdt-omslag

Helge Gudmundsen

Gull verdt

– en fortelling om livsglede og menneskeverd

Flatås Lions er et lag for utviklingshemmede fotballspillere, eller som en av spillerne har uttalt: « … et fotballag for dem som ikke får være med på vanlige fotballag».

Andreas Alm og Johan Fallby

Se på spillet!

En bok om spilleforståelse i fotball

Spilleforståelse er helt avgjørende for å lykkes i fotball og andre store lagidretter. De beste spillerne i verden briljerer i tilsynelatende umulige situasjoner, ser alltid ut til å ha god tid og ligger et trekk foran motstanderne i spillet.

Norges idrettsforbund, Mari Bjone (red.) og Inger Marie Vingdal

Barneidrettstreneren

Barneidrettstreneren er pensum på Idrettsforbundets aktivitetslederkurs, og særforbund kan også bruke boka som del av pensum på trener 1-nivå. Barneidrettstreneren er boka for alle som er opptatt av og interessert i barneidrett.

Gull og smerte

Rolf Arne Odiin

Gull og smerte

Norsk rosports suksesskriterer og medaljefangst

Foran OL i London 2012 er norske roere igjen på medaljejakt. Her kan du lese historien om forgjengernes meritter, og endelig belyses årsakene til at et av landets minste særforbund er en stor leverandør av internasjonale medaljer.

Norges Fotballforbund: Øyvind Larsen (red.)

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Boka «Flest mulig – lengst mulig – best mulig. Den store barne- og ungdomsfotballboka» bygger bru mellom trener-/lederrollen og klubben som tilrettelegger for god fotballaktivitet.

Kolbjørn Rafoss og Gunnar Breivik

Idrett og anlegg i endring

Idrett og anlegg i endring ser på den historiske utviklingen av idrettsanlegg i Norge, knyttet til anleggstyper, geografisk fordeling og brukergrupper. Forfatterne analyserer spesielt aktivitetsutviklingen i befolkningen i perioden 1985–2009 og ser om det er samsvar mellom aktivitetsutviklingen og anleggspolitikken.

ferdighetsutvikling-i-fotball-omslag

Aksel Bergo m.fl.

Ferdighetsutvikling i fotball

– handlingsvalg og handling

Dette er en omfattende bok som gir deg grunnlaget for å utvikle gode spillere og lag. Her går teori og praksis hånd i hånd. I denne boka lanseres en ny og flerdimensjonal fotballforståelse.

Dag Vidar Hanstad (red.)

Ski-VM 2011

– planlegging og gjennomføring

Målsetningen med boken er at den skal gi refleksjoner og analyser knyttet til mesterskapet i Oslo. Bidragsytere er forskere innen humaniora og samfunnsfag fra en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Bernard Enjolras, Ragnhild Holmen Waldahl og Ørnulf Seippel

Norsk idrett

– organisering, fellesskap og politikk

Norsk idrett – organisering, fellesskap og politikk gir en grunnleggende beskrivelse av de mest sentrale kjennetegnene ved den frivillige idretten i Norge.