Halvor Kleppen

De kalde lekene

Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene

«De kalde lekene – Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene» forteller den lite kjente historien om hvordan Norge tok styringen over internasjonal skisport og ledet det internasjonale skiforbundet i den hatefulle striden med IOC fra 1935. Boka gir nytt innsyn i flere konfliktfulle forhold – også før og under andre verdenskrig.

Frank Abrahamsen, Atle Arntzen og Rolf Haugen

Personlig trener

Hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching

«Personlig trener» er en praktisk guide for både blivende og etablerte personlige trenere, og andre som er nysgjerrige på god treningsveiledning. Boka gir en grundig innføring i PT-rollen.

Geir Grimeland

Kameratredning for klatrere

Hva gjør du hvis klatrepartneren din skader seg flere taulengder over bakken? Du er den nærmeste til å hjelpe. Dere er i en krevende situasjon. Kameratredning for klatrere handler om å være best mulig forberedt hvis klatrepartneren din trenger hjelp. Boka handler også om å forebygge at skaden skjer.

Asbjørn Gjerset og Egil Johansen

Trening og treningsplanlegging i orientering

Trening er systematisk påvirkning av organismen over tid, med sikte på endring av de fysiske, tekniske, psykiske og sosiale forutsetningene som ligger til grunn for prestasjonsevnen.

Ridderrennet på Beitostølen

Tor Harald Skogheim og Inge Morisbak

Ridderrennet på Beitostølen

– mulighetenes arena i 50 år

«Ridderrennet på Beitostølen – mulighetenes arena i 50 år» er ei minnebok over hvordan Ridderrennet oppstod og har utviklet seg gjennom 50 år. Boka er rikt illustrert med bilder helt fra 1960-tallet og fram til i dag. Her er også intervjuer, personlige historier og gode kommentarer.

Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan

Treningslære for idrettene

«Treningslære for idrettene» tar utgangspunkt i idrettenes egenart. Boka tar for seg kvaliteter av betydning for prestasjonsevnen: styrke/spenst, hurtighet, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet, og hvordan disse kvalitetene kommer til uttrykk i ulike idretter. I andre opplag 2013, er det lagt til en utvidet referanseliste.

Michail Tonkonogi og Helena Bellardini

Fysisk trening for barn og ungdom

For helse, allsidig utvikling og prestasjon

Formålet med boka «Fysisk trening for barn og ungdom» er på en pedagogisk, lett tilgjengelig og praksisorientert måte å beskrive hvordan trenbarheten av ulike fysiske egenskaper og barnas mottakelighet for ulike typer trening varierer med den biologiske alderen.

Joanne Elphinston

Motorisk trening

Øvelser for barn

«Motorisk trening – øvelser for barn» – bok og DVD

Gull Verdt-omslag

Helge Gudmundsen

Gull verdt

– en fortelling om livsglede og menneskeverd

Flatås Lions er et lag for utviklingshemmede fotballspillere, eller som en av spillerne har uttalt: « … et fotballag for dem som ikke får være med på vanlige fotballag».

Andreas Alm og Johan Fallby

Se på spillet!

En bok om spilleforståelse i fotball

Spilleforståelse er helt avgjørende for å lykkes i fotball og andre store lagidretter. De beste spillerne i verden briljerer i tilsynelatende umulige situasjoner, ser alltid ut til å ha god tid og ligger et trekk foran motstanderne i spillet.