Ungdomstreneren

Boka Ungdomstreneren er en del av «Idrettens ungdomsløft» og kan fungere som en guide for alle som er opptatt av og interessert i ungdomsidrett.

INNHOLDSFORTEGNELSE HER.

Ungdomstreneren er en antologi med en samling fagartikler fra syv forfattere. Artiklene er frittstående og har ikke en direkte relasjon til hverandre. Du som leser kan studere artiklene i den rekkefølgen du selv ønsker. Boka bygger på erfaring og forskning på hvordan en trener på en hensiktsmessig måte kan bidra til å utvikle unge utøvere. Enkelte av forfatterne berører hverandres fagfelt i noen grad i boka. Dette bidrar til å forsterke betydningen av tematikken.

Ungdomstreneren dekker deler av kompetansekravene innenfor trenerrollen på Trener 2-nivå i Trenerløypa. Særforbundene kan bruke boka i sin helhet eller bruke deler av den som pensum på Trener 2-nivå og delvis også på Trener 3-nivå. Boka består av seks kapitler:
1) «Ungdomstreneren: rollen, lederen og fagpersonen»
Hovedvekt på trenerrollen for ungdom
2) «Er ungdomstreneren på galt eller riktig spor?»
Hovedvekt på læringsklima, talentutvikling og allsidighet versus spesialisering
3) «Sosial kompetanse»
Hovedvekt på utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse
4) «Om å skape gode grupper i ungdomsidretten»
Hovedvekt på utvikling av gode grupper
5) «Du er her for å stoppe vingen fra å spille fotball»
Hovedvekt på relativ alderseffekt
6) «Eierskap til drivkraften bak idrettsaktivitet»
Hovedvekt på selvbestemmelse og motivasjon

Ungdomstreneren inneholder bidrag fra Frank Eirik Abrahamsen, Hedda Berntsen, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard, Pierre-Nicolas Lemyre, Yngvar Ommundsen og Eivind Tysdal.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Det lønner seg å kjøpe enkeltbøker i bokhandel eller nettbokhandel. For idrettslag og kursholdere eller andre som vil kjøpe et større antall bøker, så lønner det seg å gjøre det på Idrettsbutikken. Der får dere kvantumsrabatt etter følgende rabattstige:
20 % rabatt ved kjøp av 20 eller flere bøker
25 % rabatt ved kjøp av 50 eller flere bøker
30 % rabatt ved kjøp av 100 eller flere bøker

Andre bøker om

Best!

En fotballhistorie som aldri tar slutt