Treningslære for idrettene

«Treningslære for idrettene» tar utgangspunkt i idrettenes egenart. Boka tar for seg kvaliteter av betydning for prestasjonsevnen: styrke/spenst, hurtighet, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet, og hvordan disse kvalitetene kommer til uttrykk i ulike idretter. I andre opplag 2013, er det lagt til en utvidet referanseliste.

INNHOLDSFORTEGNELSE HER.

Videre tar boka opp det fysiologiske grunnlaget for utøvelse av idrett – hvordan musklene, nervesystemet og sirkulasjonssystemet fungerer, hvilken betydning disse systemene har for kapasiteten innenfor de ulike kvalitetene, og hvordan kvalitetene kan trenes.

Generelle treningsprinsipper er grunnleggende, men for å bli god i én spesiell idrett kan man ikke bare trene generelt. Gjennom å gruppere idrettene i kondisjonsidretter, styrkeidretter, koordinasjonsidretter, ballspillidretter og kampidretter gir boka et verktøy for å anvende og tilpasse de generelle prinsippene til de spesifikke kravene i hver enkelt idrett. På den måten kan den helhetlige prestasjonen i idretten utvikles.

Treningslære for idrettene er et samarbeidsprosjekt med det svenske idrottsförlaget SISU idrottsböcker og Akilles. Boka er rikt illustrert med medisinske illustrasjoner av Kari C. Toverud MS CMI (sertifisert) og bilder fra leverandører i både Sverige og Norge.

I andre opplag 2013, er det lagt til en utvidet referanseliste.

 

Om forfatterne:

Jostein Hallén er professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole (NIH) der han er leder for Seksjon for fysisk prestasjonsevne. Han har en doktorgrad i biologi fra Universitet i Oslo. Han har tidligere vært konsulent på Olympiatoppens utholdenhetsavdeling og leder for Forskningssenter for trening og prestasjon ved NIH. Jostein har en idrettslig bakgrunn som friidrettsutøver og friidrettstrener.

Lars Tore Ronglan er rektor ved Norges idrettshøgskole. Han har doktorgrad i idrettssosiologi og har tidligere ledet Seksjon for coaching og psykologi ved NIH. Lars Tores idrettslige bakgrunn er primært håndball, der han har bred utøver- og trenererfaring.

 

Andre bøker om Utdanning