Coaching, utvikling og ledelse

Coaching er en aktuell arbeidsform for dagens ledere. Denne boka tar for seg de viktigste temaene innenfor coaching og setter begrepet i sammenheng med en coachende lederstil. På en enkel måte gir vi en innføring i hva coaching er og hvordan coaching kan brukes til utvikling i alle typer virksomheter. Det legges stor vekt på å få frem det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget coachingen bygger på.

Boka er praktisk rettet og beskriver en rekke metoder og redskaper som kan benyttes. Boka er nyttig for alle ledere og medarbeidere som er opptatt av innovasjon, kvalitet og utvikling, og er også godt egnet som litteratur innenfor ulike coaching- og ledelsesstudier.

 

Om forfatterne:

Ruth Angeltveit (f.1954) har bred utdanning innen personalutvikling, ledelse og coaching, og fullfører nå en Master i kunnskapsledelse ved Copenhagen Business School. Hun har lang erfaring som leder og kompetanseutvikler. Hennes hovedfokus er helsefremmende egenutvikling og muligheter i dagens arbeidsliv. Angeltveit er i dag ansatt i NAV Vestfold som HR-veileder og metoderådgiver.

Per Jacob Evjen (f. 1941) har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har i mer enn 30 år vært benyttet som foreleser på ulike studier innen det pedagogiske fagområdet. I dag er han fagansvarlig for de kompetansegivende studier i coaching som Folkeuniversitetet gjennomfører på landsbasis i samarbeid med Høgskolen i Akershus.

Rolf Haugen (f. 1952) har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet i over 20 år i ulike høgskoler samt mange år i privat sektor. I alle år har opplæring, veiledning og ledelse vært temaer han har vært opptatt av. Han har vært prosjektleder for 29 særforbund i norsk idrett med mandat til å utvikle og gjennomføre lederutdanninger for trenere, ledere og dommere i klubber og lag.

Andre bøker om Utdanning